NetWorker Installation, Configuration and Administration (EMC-NICA)

Tento 5denní kurz je zaměřen na instalaci, zálohování, konfiguraci, správu a obnovu EMC NetWorker. Kurz je složen z jednotlivých modul, dále obsahuje praktické ukázky, testy a otázky, které účastníky kurzu důkladně obeznámí s praktickými problémy UNIX a Windows prostředí.

Cílová skupina

Tento kurz je uren zejména pro systémové administrátory, specialisty zabývající se softwarovou podporou a ostatní, kteří se zabývají instalací, konfigurací a podporou EMC NetWorker Installation, Configuration and Administration prostředí.

Cíle kurzu

Po skončení kurzu bude jeho účastník schopen:
 • Instalovat NetWorker® a NetWorker Management konzoli
 • Používat NetWorker a jeho administrační rozhraní
 • Provádět zálohy
 • Upravovat vlastnosti záloh
 • Konfigurovat zálohovací zařízení
 • Konfigurovat autochangery
 • Spravovat NetWorker databáze
 • Spravovat NetWorker media
 • Administrovat NetWorker server
 • Provádět klonování a staging
 • Administrovat NetWorker Management konzoli a generovat reporty
 • Obnovovat klientská data
 • Obnovovat NetWorker server
Předpoklady účastníka:

Aby byl kurz pro účastníky maximálně přínosný, je vhodná znalost následujících oblastí:
 • UNIX nebo Windows systémové administraci
 • Administraci sít a TCP/IP prostředí
 • Konfiguraci SCSI zařízení, v jeho připojení a adresaci