Příprava na Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (JCERT1)

Přípravný kurz na certifikaci Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809), pro získání titulu Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (zkráceně OCPJP 8). Zkouška je poměrně složitá a je velmi vhodné se na ni důkladně připravit. Kurz je určen pro zkušené javové programátory, není vhodný pro začátečníky.


V probírané látce nejsou zahrnuta základní témata testovaná v certifikaci Java SE 8 Programmer I (kód 1Z0-808), aby bylo více času na pokročilejší témata z Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809).


V ceně kurzu je zahrnut poukaz na absolvování dvou skutečných zkoušek od Oracle (Pearson VUE) v pobočce GOPASu do 1/2 roku od konání kurzu. Jedná se o zkoušky Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) a II (1Z0-809). Alternativně si lze vybrat také absolvování rozdílové zkoušky Upgrade Java SE 7 to Java SE 8 OCP Programmer (1Z0-810) nebo Upgrade to Java SE 8 OCP (Java SE 6 and all prior versions) (1Z0-813), pokud již posluchač nějaký předchozí certifikát SCJP nebo OCPJP vlastní.


To znamená, že absolvent kurzu získá nejen znalosti, ale bez dalších poplatků může složit zkoušky a stát se Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer.


Důraz kurzu je kladen především na Java API (balíky java.lang, java.util, java.util.concurrent, java.text), které jsou na zkoušce důkladně testovány, a z nichž mnoho javových programátorů zná jen málé množství tříd. Vždy se snažíme logicky vysvětlit myšlenky stojící za testovanou látkou a ne jen naučit posluchače nazpaměť odpovědi na otázky.


Jako bonus navíc je součástí kurzu také simulátor zkoušky se stovkami ukázkových otázek, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet svoji připravenost.


Je velmi vhodné absolvovat zkoušku co nejdříve po absolvování kurzu, aby posluchač nezapomněl spousty detailů, které se dozvěděl při týdenní přípravě.