Ethical Hacking (TD-ETHHAC)

Školení Ethical Hacking provede studenta základy informační bezpečnosti, nezbytnými pojmy a poskytne mu základní orientaci v normách a dostupných bezpečnostních řešeních. Na toto pak naváže přehled hrozeb, problematika jejich klasifikace a ukázky vybraných útočných metod (spoofing, tampering, privillege escalation, denial of service apod.). Nedílnou součástí je i úvod do sociálního inženýrství, tematika škodlivého kódu a anatomie komplexnějších útoků doplněná o praktické ukázky SQL injection, Buffer-Overflow, MiTM apod. Po absolvování kurzu bude student schopen orientace v oblasti informační bezpečnosti, ale bude mít také velmi konkrétní představu o mechanice jednoduchých i komplexních útok?, které mohou cílit na jeho organizaci.