PMP in Practice Workshop (PMPPRACT)

Day 1:

09:00 - 09:30 Recapitulare si setare asteptari

09:30 - 12:00 Notiuni introductive. Mediul de desfasurare a proiectului. Initierea si autorizarea proiectului. Exemplu practic

12:00 - 13:00 Pauza de masa

13:00 - 15:00 Managementul ariei de cuprindere (Scope Management). Managementul timpului in proiect. Exemplu practic

15:00 - 15:15 Pauza scurta

15:15 - 17:30 Managementul costului. Executia si controlul planului

17:30 - 18:00 Sesiune de intrebari. Recapitulare.

 

Day 2:

09:00 - 09:30 Recapitulare si mic exercitiu echipa

09:30 - 12:00 Calitatea in proiecte. Magamenetul Riscului. Exemplu practic

12:00 - 13:00 Pauza de masa

13:00 - 15:00 Mangementul Comunicarii. Exemplu practic

15:00 - 15:15 Pauza scurta

15:15 - 17:30 Simulare de proiect pe echipe .Exemplu practic

17:30 - 18:00 Sesiune de intrebari. Recapitulare.