Brocade Advanced (Brocade-Adv)

 • Technologia Virtual Fabrics
  • Przełączniki logiczne (LS)
  • Obiekty Virtual Fabrics (VF)
  • Definicje ISLi
  • Tryb adresacji 10-bitowej
  • Kroki w implementowaniu Virtual Fabric (VF)
 • Technologie NPIV oraz Access Gateway, implementacja NPIV
 • Teoria i administrowanie routingiem FC
  • Routing Fibre Channel to Fibre Channel (Routing FC – FC)
  • Terminologia, koncepcje i teoria routingu Fibre Channel to – Fibre Channel
  • Implementowanie routingu FC – FC oraz zapoznanie się z poleceniami i narzędziami mogącymi służyć do weryfikacji routingu
 • Administrowanie i teoria FCIP
  • Łącza, trunking i tunele FCIP
  • Technologie Adaptive rate limiting oraz FCIP QoS
  • Konfigurowanie i weryfikacja połączenia VE_port-toVE_Port
  • Procedury konfiguracyjne w CLI
 • Technologia FC Adaptive Networking
  • Cechy FC Adaptive Networking związane z zarządzaniem ruchem
  • Priorytetyzacja ruchu SID/DID w fabricu przy pomocy Quality of Service (QoS)
  • Technologia Ingress Rate Limiting (IRL) w fabric’u
  • Technologia Target Rate Limiting (TRL) w kartach HBA
  • Zoning typu Traffic Isolation (TI) w fabric’u
 • Mechanizmy bezpieczeństwa przełączników, sieci FC
 • Omówienie, zastosowanie mechanizmów fabric vision