Storage & backup administration workshop (IBM-WORKSHOP1)

Administering, configuring and managing tape libraries and their components

  1. Wprowadzenie do tematyki bibliotek taśmowych.
  2. Budowa urządzenia.
  3. Funkcje oferowane przez bibliotekę taśmową (partycjonowanie, szyfrowanie).
  4. Omówienie integracji z oprogramowaniem Commvault.
  5. Część praktyczna - integracja z oprogramowaniem Commvault.