Testovací centrum

Certifikace

TECH DATA je autorizovaným poskytovatelem certifikačních testů společností Pearson VUE. Tato certifikační autorita přebírá od nejvýznamějších technologických firem, jako je například IBM, HP, Microsoft nebo Vmware, vlastní obsahy certifikačních zkoušek, nahrávají je do svých aplikací a postupují je svým partnerům, mezi které patří i naše společnost. Díky tomu nabízíme realizaci všech certifikačních testů společnosti Pearson VUE. Kompletní nabídku testů najdete na webu: ww.pearsonvue.com

Základní přínosy certifikací

Certifikace vám umožní:

  • přímý přístup k IT novinkám ve vaší oblasti zájmu;
  • rozvíjet vaši odbornou kariéru;
  • zvyšovat vaši důvěryhodnost a hodnotu vašich znalostí na IT trhu;
  • ověřit vlastní dovednosti a zkušenosti;
  • podpořit vaše obchodní aktivity.

Úspěšným složením certifikace získáte:

  • certifikovanou pozici ve zvolené oblasti;
  • možnost využívat certifikačního loga při prezentaci vašich obchodních aktivit;
  • začlenění do seznamu certifikovaných specialistů;

Co je dobré vědět

Základní informací v oblasti certifikací je správné rozpoznání tří základních pojmů, které jsou často účastníky zaměňovány. Těmi jsou certifikační test, certifikovanou pozici, a certifikát.

Certifikační test je samostatná zkouška, jejímž složením účastník potvrzuje své znalosti v dané problematice.

Certifikovaná pozice může obsahovat jeden nebo více certifikačních testů. Každá certifikovaná pozice je účastníkovi uznána až po úspěšném složení posledního testu, který je k jejímu dosažení požadován.

Certifikát je výsledné potvrzení úspěšného složení jednoho či více certifikačních testů v rámci certifikované pozice. Účastníkovi je po splnění těchto podmínek doručen elektronicky.

Certifikační workshopy

ACADEMY pro své obchodní partnery pořádá pravidelné certifikační workshopy. Jsou zaměřeny na různé typy produktů a mohou být technického i obchodního charakteru. Jejich cílem je intenzivní zopakování problematiky, kterou dané certifikační testy obsahují, upozornění na produktové novinky a přiblížení účastníky k úspěšně zakončené zkoušce. Předpokladem pro účast na těchto workshopech je důkladná osobní příprava studentů a jejich praxe s technologiemi, službami nebo prodejem. Workshopy jsou jednodenní a na jejich konci dochází ke skládání samotných testů; ať už ve stejný den či v náhradním termínu.

Otevírací doba testovacího centra:

Zpravidla: pondělí - pátek: 9:00-17:00

V naléhavých případech nabízíme možnost alternativních termínů, které budou vyhovovat vašim potřebám a časovým možnostem.

Kontakt

Pro informace týkající se testovacího centra, certifikačních testů a především registrace na ně, kontaktujte administrátora testovacího centra na adrese: academy.cz@techdata.com