VMware

Virtuální infrastruktura vytváří pomyslnou základnu mezi počítačem, skladem a síťovým hardwarem a softwarem, který je na ní spuštěn. Pomocí ní může být data centrum využito jako jediné výchozí pole pro procesování, skladování a network output.
Unikátní architektura virtuální infrastruktury Vmware umožňuje obchodu redukovat IT náklady díky zvýšené efektivitě, flexibilitě a schopnosti reakce.

Benefity s VMware:

  • Zvýšení ukazatelů utilizační kapacity Intel serverů z dřívějších 5-15% na 60-80%
  • Doba potřebná pro připravenost nových aplikací redukována ze dnů na pouhých několik vteřin
  • Doba potřebná ke změně požadavků trvající pouhých několik minut
  • Hardware maintenance bez nutnosti prostojů a časových prodlev
  • Nezávislost na softwaru a s ní spojená možnost optimalizace obchodních podmínek
  • Automatický běh obchodních procesů a dynamického monitoringu umožňující spolehlivé a nákladově efektivní operace virtuálních infrastruktur