HPE

Vzdělávací centrum Hewlett Packard Enterprise nabízí kompletní portfolio jednotlivých školení, vzdělávacích řešení i odpovídajících certifikací pro produkty HPE i třetích firem použitých v dodávaných řešeních. Nabídka společnosti HPE zahrnuje více než 500 standardních kurzů a přes 3 000 elektronických školení pro samostudium i studim ve virtuální třídě. Ve spolupráci s třetími stranami je nabídka školení i služeb ještě mnohem širší.
Kurzy jsou dodávány v českém a anglickém jazyce, buď ve vypsaných katalogových termínech, nebo v termínech podle potřeby zákazníka. V rámci školení jsou poskytovány studijní materiály většinou v anglickém jazyce, celodenní občerstvení a oběd, pokud není uvedeno jinak

Dodávky standardních školení


  • v HPE Česká republika nebo v některém HPE školicím centru v zahraničí

  • integrace dodávky školení třetích stran, včetně koordinace termínů

  • úpravy kurzů na míru nebo vývoj nových kurzů
  • Komplexní vzdělávací řešení

  • návrhy a realizace projektů pro cílené a systematické vzdělávání pracovníků organizace, včetně jeho implementace

  • konzultační služby či vývoj materiálů typu pracovní příručka, metodologie, směrnice atd.

  • outsourcing IT vzdělávání organizace
  • Elektronické vzdělávání a systémy

    HPE nabízí několik Learning Management Systems (LMS) a Learning Content Management Systems (LCMS) - systémy pro správu znalostí a řízení vzdělávání, dva druhy virtuální třídy (s možností implementace nebo pronájmu) pro on-line studium, prezentace a vedení porad. Dále více než 3 000 elektronických kurzů pro samostudium na vzdělávacím portálu HPE, samotné elektronické kurzy a jejich vývoj pro LCMS a pochopitelně komplexní služby při zavádění a správě systémů, výstavbě vzdělávacích portálů atd.