Social Engineering (TD-SOCENG)

Cílem školení je položit základ pro ochranu před manipulativními metodami sociálního inženýrství. Studenti získají povědomí o způsobu, jak jsou metody sociálního inženýrství využívány v běžných útočných kampaních z pohledu útočníka i z pohledu obránce. Následně je detailně probrána anatomie manipulativních technik s příklonem k reálným ukázkám a demonstracím. Školení bude zakončeno krátkým testem a certifikátem o absolvování kurzu.


Outline:

  • Úvod do běžných útočných metod a role sociálního inženýrství
  • Analýza známých útok? založených na metodách sociálního inženýrství
  • Sociální inženýrství z pohledu útočníka
  • Analýza typických scénářů sociálního inženýrství
  • Metody ochrany proti útokům sociálním inženýrstvím